Жири за доделу Награде „Извиискра Његошева“, у саставу: проф. др Јован Делић, председник (Београд), Милутин Мићовић (Никшић), проф. др Иван Негришорац (Нови Сад), проф. др Ранко Поповић (Бања Лука) и др Драган Хамовић (Београд), на својим завршним седницама 13. децембра 2013. и 23. јануара 2014. године донео је


О Д Л У К У

да се четврта „Извиискра Његошева“ додели Миловану Данојлићу, песнику, приповедачу, есејисти и преводиоцу, за целокупни књижевни рад.


О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Милован Данојлић се високо књижевно остварио у више књижевних врста. Почео је као песник и није престајао писати стихове, али је чисту поезију исписивао и на страницама прозе, а песничко искуство тачно и истанчано излагао у есејима и чланцима. Јединство стваралачке личности очитује се и кроз све промене и пробе током више од пола века суделовања у српској књижевности. Данојлић је, како рече један савременик, увек постављао себи високе мете. А песник је сам, у есеју о Дучићу, код песника истицао битну црту „беспоштедног самопорицања“. И када је, у доба младости писао, рецимо, расправу против завичаја, био је то продуктиван, неопходан разрачун, као и у сваком присном, нераскидивом односу. Повратнички поглед у елементарност природе и вајкадашње односе у сеоској култури подешеној према годишњем кругу што „пролази кроз авлију“, био је утолико продубљенији, боље разумевајући, откривењски поглед. Поред свег широког белог света који је походио, учећи и бежећи, у дугом низу песничких и прозних радова изнова је сагледавао микрокосмичку лучу свог места рођења, блиских фигура и појава. Данојлић нам живо показује да лирика и даље опстаје као дивљење створеном, да је поезија и даље оштри глас побуњеника, као и облик помног мишљења света и времена. „Шта може песник у оваквом, оскудном времену, и у осиромашеном, збуњеном племену?“, упитао се пре десет година, у Жичи, Милован Данојлић, у беседи у којој је образлагао став о Његошу као најживљем српском песнику: „Може врло мало, и врло много. Већ и само одржавање језика у делотворном стању његов је незаменљив допринос духовном здрављу заједнице. Предвођен маштом, играчицом на конопцу у служби слободе, може да отвара видике преко којих су навика и свакидашњица бациле непрозирну завесу.“ Управо то „врло мало“ и „врло много“ више од дугих пола века обделава Милован Данојлић, поготово данас, када се преко свих наших видика упорно пребацује нова непрозирна завеса, а духовно здравље наше заједнице увелико нарушава.У Београду 23. јануара 2014.

Жири Награде „Извиискра Његошева“
Проф. др Јован Делић, председник
Милутин Мићовић
Проф. др Иван Негришорац
Проф. др Ранко Поповић
Др Драган Хамовић